Przejdź do treści

Trening Kreatywności
dla Biznesu


Kreatywność to umiejętność tworzenia czegoś nowego, oryginalnego i wartościowego. Jest to proces myślowy, który obejmuje zdolność
do łączenia różnych pomysłów i informacji w nieoczywisty sposób.

Kreatywność w działaniach firmy i jej pracowników jest kluczowym elementem innowacyjności i rozwoju, ponieważ pozwala tworzenie nieszablonowych rozwiązań, a także wnosi nową wartość w życiu oraz biznesie.

Czas trwania

spotkania warsztatowe trwają 2 godziny

Cena

uzależniona od liczby uczestników

Uczestnicy

w grupach
od 10 do 15 osób

Miejsce

możliwość organizacji offline / online

Opis warsztatu


Warsztat Uwalnianie kreatywności w biznesie ma na celu pomoc w wykorzystaniu jej mocy do rozwiązywania problemów biznesowych
oraz poprawy wyników. Dzięki niemu uda się zwiększyć efektywność prowadzonych działań, poprawić ich jakość oraz efektywność,
a także szybciej i skutecznej osiągać cele biznesowe. To również doskonały sposób na zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku.

W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się technik i strategii zwiększających własną kreatywność oraz sposobów na stworzenie kreatywnej kultury w swojej organizacji. Taka inwestycja w zespół z pewnością przyniesie długofalowe korzyści zarówno pracownikom,
jak i zatrudniającej ich organizacji.

Cele warsztatu


 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjnego myślenia uczestników
 • Przedstawienie korzyści płynących ze stosowania kreatywnych rozwiązań w codziennej pracy
 • Przedstawienie technik i narzędzi służących rozwijaniu kreatywności jak np. brainstorming, mapy myśli,
  technika „sześciu kapeluszy” czy analiza SWOT
 • Omówienie barier w rozwijaniu kreatywności i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Zbudowanie kultury kreatywności w organizacji

Korzyści

 • Uczestnicy będą mieli lepsze zrozumienie roli kreatywności
  w życiu i biznesie
 • Uczestnicy będą wyposażeni w techniki i ćwiczenia zwiększające
  ich własną kreatywność
 • Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności rozwiązywania rzeczywistych wyzwań biznesowych
 • Uczestnicy wzmocnią umiejętności współpracy oraz networkingowe

Skontaktuj się, żeby omówić szczegóły!