Przejdź do treści

Mapa Marzeń dla Biznesu


Mapa marzeń w biznesie to narzędzie wizualizacyjne, które pomaga pracownikom, menadżerom oraz przedsiębiorcom w definiowaniu
i osiąganiu celów biznesowych. To także dobrze przygotowany plan działania, który w prosty i klarowny sposób przedstawia cele i marzenia biznesowe oraz drogę do ich realizacji.

Czas trwania

spotkania warsztatowe trwają od 1,5 do 3 godzin

Cena

uzależniona od długości
i liczby uczestników

Uczestnicy

indywidualnie lub w grupach do 15 osób

Miejsce

możliwość organizacji offline / online

Opis warsztatu


Mapa marzeń może przyjmować różne formy na przykład być ręcznie rysowana, tworzona przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, a nawet w formie filmu lub animacji.

Podczas warsztatów skupimy się na przygotowaniu mapy w formie manualnej przy użyciu kartonów, kolorowych gazet, kleju, nożyczek, flamastrów oraz dodatkowego wzmocnienia w postaci kart afirmacyjnych. Użytkownicy mogą także przynieść zdjęcia, wizytówki lub inne elementy, które będą mogli przykleić na swoją mapę.

Praca twórcza aktywizuje naszą prawą półkulę odpowiedzialną za kreację oraz twórcze rozwiązania – co jest kluczowe w momencie planowania. Podczas jej tworzenia uczestnicy zastanowią się jakie są dla nich kluczowe daty, kamienie milowe, wyznaczą swoje priorytety
w drodze do osiągnięcia celu, uwzględnią osoby, które będą pomagały podczas realizacji oraz wybiorą sobie motta wzmacniające ich motywację.

Cele warsztatu


Mapa marzeń pomaga w skutecznym zidentyfikowaniu oraz rozpisaniu swoich celów, określeniu priorytetów, wyznaczeniu konkretnych kroków, jakie należy podjąć, żeby osiągnąć sukces. Te działania przekładają się na zwiększenie motywacji i zaangażowania w ich realizację.

Dlaczego warto?

  • Konkretne narzędzie do zidentyfikowania celów i marzeń biznesowych
  • Stworzenie mapy marzeń, która będzie kompasem biznesowym
  • Zwiększenie motywacji i zaangażowania uczestników w realizację celów
  • Pomoc uczestnikom w identyfikacji potencjalnych przeszkód oraz stworzenie strategii ich pokonywania
  • Integracja uczestników oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń

Skontaktuj się, żeby omówić szczegóły!