Przejdź do treści

Przekuj niepowodzenie w sukces – prawo do porażki


Pojęcie prawa do porażki zakłada, że jest ona nieodłączną częścią procesu uczenia się i rozwoju. Daje pełną akceptację słowom nikt nie jest doskonały i otwiera na zrozumienie, że nawet najbardziej utalentowany i doświadczony profesjonalista, będzie czasami doświadczał niepowodzeń. Dzięki takiemu spojrzeniu możemy zyskać cenne doświadczenie, czerpać naukę z naszych potknięć i stawać się bardziej wytrwałymi oraz elastycznymi.

Czas trwania

spotkania warsztatowe trwają od 2 do 4 godzin

Cena

uzależniona od
liczby uczestników

Uczestnicy

warsztaty w grupach
od 10 do 15 osób

Miejsce

możliwość organizacji offline / online

Opis warsztatu


Dzięki uczestnictwu w tym warsztacie uczestnicy dostaną wsparcie, inspiracje oraz narzędzia, które pomogą pracować z lękiem, związanym z popełnianiem błędów. Będą mieli okazję spojrzeć na porażkę z perspektywy motywacji do rozwoju i cennej lekcji na drodze do sukcesu.

Dodatkowym atutem jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, co pomaga w poszerzaniu horyzontów myślowych, kreowaniu nowych rozwiązań, wyznaczaniu ambitnych celów, nawiązywaniu współpracy i tworzeniu nowej jakości rozwiązań, które służą zarówno rozwojowi osobistemu jak i organizacji.

Cele warsztatu


  • Zrozumienie i akceptacja prawo do porażki jako nieodłącznej części procesu rozwoju.
  • Zbudowanie odpornej mentalności i pozytywnego podejścia wobec trudności.
  • Kreowanie konkretnych planów działania, które przyczynią się do osobistego wzrostu i rozwoju.

Dlaczego warto?

  • Zwiększenie samoświadomości
  • Poznanie własnych lęków związanych z porażką
  • Rozwinięcie umiejętności spojrzenia na porażkę jak na lekcję, która pomaga generować nowe rozwiązania
  • Budowanie podejścia nastawionego na rozwiązania trudności
  • Tworzenie konkretnych planów działania, które pomogą w dalszym rozwoju osobistym

Skontaktuj się ze mną po szczegółowe informacje. Zajrzyj także na blog, gdzie przeczytasz więcej na temat możliwości jakie otwiera danie sobie prawa do porażki.

Skontaktuj się, żeby omówić szczegóły!